Book-IT 9.0 har ett nytt mer användarvänligt gränssnitt, förenklad navigering och möjlighet för användarna att spara individuella inställningar. Här är ett axplock av de nyheter som är mest aktuella för vår del:

Nytt modernare utseende på menyer och fönster.

Individuella Inställningar kan sparas för varje användare. Man kan b.l.a. dölja och flytta kolumner i träfflistor, välja önskat typsnitt samt textstorlek för att få en så användarvänlig och individanpassad arbetsmiljö som möjligt.

Ny navigationspanel som visar öppna fönster i en trädstruktur för lättare överblick.

Expertsök: klickbara länkar i katalogposter, tydligare träfflista som visar tillgänglighet och medietyp i klartext. Det finns också möjlighet att söka direkt i Libris från Book-IT.
Grön bock i träfflistan indikerar tillgänglighet på det bibliotek man är inloggad på.

Låntagare: Flera olika telefonnummer och e-postadresser kan läggas till i ”adressuppgifter”. Det är praktiskt att både kunna lägga in elevens och lärarens uppgifter under samma användarkonto. Det går även att söka låntagaruppgifter genom; ”signal”, ”målsman”, och ”reservation” vilket underlättar hanteringen av elevernas lånekonton. För barn har koppling med målsman blivit tydligare och barn som fyllt 18 år uppdateras automatiskt som vuxna i Book-IT på födelsedagen. Låntagarna kan också se sin lånehistorik på ett helt annat sätt än tidigare.

Ny typ av behörighet anpassad för skolor så att de till exempel endast kan omlokalisera och gallra sitt eget exemplar. Vidare kan skolor och klasser hanteras utan koppling till låntagarkategori och låntagargrupp.

Sökning med booleska operatorer har blivit enklare då dessa kan särskiljas genom att skriva dem i versaler, t.ex. ”katter INTE hundar”.

Book-IT:s webbgränssnitt Flex är också uppdaterat. Webbklienten är platsoberoende och anpassat för att användas tillsammans med surfplatta.Nya funktioner för snabbkommandon:

F1: Hjälpfönstret öppnas för den aktiva (öppna) funktionen/fönstret

F9: Dölj/Visa kolumner i träfflistan

F10: Snabbkommando som öppnar fönstret ”sök låntagare”. Behändigt vid exempelvis reservationer.