De så kallade booleska operatorerna (efter den engelske matematikern George Boole) AND, OR och NOT används för att utöka en sökning på internet eller en databas.
De används för att kombinera (AND) och/eller utesluta (NOT) ord. Det behöver inte nödvändigtvis fungera på exakt samma sätt i alla databaser.

Book-IT har INTE samt OCH som operatorer.