WinBib är det bibliotekssystem som används i Stockholms stads kommunala grundskolor. Det är utvecklat inom staden och katalogisering och support sköts av Skolbiblioteksgruppen på Medioteket. Genom att registrera skolans material i WinBib får man god överblick över vilka resurser skolan har samtidigt som det blir det sökbart för elever och lärare, både i skolan och hemifrån.

Kurs

Grundkurs i två delar
Grundkursen ger en introduktion i att använda systemet och är obligatorisk för alla nyanställda i skolbiblioteken.
Den ges i början av varje termin. Inloggning till de administrativa delarna av systemet fås i samband med kursen.

winbib dump.jpg
Winbib, klicka på bilden för att komma till webbkatalogen.

Guider till Winbib

Grundmanual

Klassuppflyttning

Vid varje läsårsskifte måste elevregistren i WinBib ses över.
Alla elever måste flyttas över till sina nya klasser och detta görs med en enkel körning.
Se till att ha alla nya klasslistor till hands innan du börjar för att det ska gå så smidigt som möjligt.
För den som känner sig osäker och behöver en påminnelse om hur det går till finns dessa guider:
Klassuppflyttning.docx
En steg-för-steg-guide till hur du gör klassuppflyttningen varje läsår.

Katalogisering av böcker på främmande språk

Manual, katalogisering av böcker på främmande språk

Lämna förslag!

WinBib utvecklas hela tiden och vi vill alltid veta vad ni tycker.
Lämna gärna förslag på funktioner och förändringar du önskar.

Exempel på export ur WinBib: