Book-It är det bibliotekssystem som används i Stockholms stads kommunala grundskolor och support sköts av Skolbiblioteksgruppen på Medioteket. Genom att registrera skolans material i Book-It får man god överblick över vilka resurser skolan har samtidigt som det blir det sökbart för elever och lärare, både i skolan och hemifrån.

Webb


Guider/manualer

Snabbguider


Manual


SmartguiderKurser

Grundkursen ger en introduktion i att använda systemet och är obligatorisk för alla nyanställda i skolbiblioteken.
Den ges i början av varje termin. Inloggning till de administrativa delarna av systemet fås i samband med kursen.Exempel på export ur WinBib: