Konkreta verktyg för det vardagliga arbetet

Låneförbindelse


PM - Regler vid lån av böcker och andra media.doc Att utgå ifrån inför skapandet av en låneförbindelse.

Exempel på hur en låneförbindelse kan se ut: Lanekontrakt_borttappat.pdf

Klassifikationssystemet SAB

De flesta svenska folk- och skolbibliotek sorterar sina böcker enligt klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB.
Varje ämne har sin egen bokstavskod som kallas signum och som hittas i biblioteksdatasystemet och klistras på bokryggen.
I biblioteksrummet sorteras också böckerna ofta efter signum så att alla böcker som handlar om samma ämne också placeras tillsammans.
Här finns några kortfattade översikter över SAB. du får gärna använda filerna och ändra så att de stämmer med ditt eget biblioteks hyllsignum.
Översikt över SAB
Introduktion till SAB i klartext
Libris ämnesträd är också användbart när man vill ta reda på vad ett signum betyder.

Knubbetiketter

SAB_knubbar_barn.doc
Printa ut i färg på en bättre papperskvalitet, så blir etiketterna fina, bara att klippa ut!
Obs: avd H saknas.

Skyltförslag


Hyllor, boktråg, bokvagnar mm inredning

Följande företag är upphandlade för Stockholms stads Utbildningsförvaltning

Fria webbresurser

För presentationer, samarbete m.m. och som inte kräver nedladdning:

http://corkboard.me/4OyBYIHYlU

Appar

skolappar.nu kan du hitta appar kopplade till Lgr 11.