Vad är en talbok? Vad är en ljudbok?

Skillnaden mellan talböcker och ljudböcker är juridisk:
Talböcker produceras med stöd av 17 § upphovsrättslagen och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd. Bibliotek kan köpa, ladda ned eller låna in talböcker för utlån till personer med läsnedsättning.
Ljudböcker är en kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättslagar. Var och en kan köpa ljudböcker i handeln.
legimus.se ligger en informationsfilm om skillnaden mellan talböcker och ljudböcker.
Mia Snygg, kommunikatör på MTM, talar om upphovsrätt och talbokstillstånd.

Hur ska man arbeta med talböcker i skolan?
Erfarenheten visar att utvecking sker då ett nära samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek byggs upp. När fler engagerar sig, kommunicerar, delar med sig, informerar och bygger rutiner gagnar det eleverna. De får lättare hjälp med sina frågor om hur de ska läsa, vem de ska vända sig till och var böckerna finns.
Att bilda ett talboksteam efter lokala förutsättningar är ett bra arbetssätt. Medioteket har i samarbete med MTM tagit fram en 10 minutersfilm som visar hur Snösätraskolan arbetar med talböcker på ett framgångsrikt sätt. Filmen heter Talböcker i skolan och ligger på Mediotekets tub .

Det finns också en handledning från MTM, som utförligt beskriver både det juridiska och praktiska i talboksarbetet på en skola: Att arbeta med talböcker i skolan

Vem får låna en talbok?

  • Man behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den, man har en läsnedsättning.
  • Man behöver inte ha en diagnos eller visa intyg. Men det är viktigt att tänka på att läsnedsättningen ska vara kopplad till en funktionsnedsättning och inte bara handla om att eleven läser sakta.
  • Man får inte använda talböcker för lästräning av barn som inte har någon form av läsnedsättning.
  • Exempel på funktionsnedsättningar som kan medföra läsnedsättning: synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada.
  • Det räknas inte som en läsnedsättning att man har svenska som andraspråk. Om man däremot har svårt att läsa på sitt eget språk får man låna talböcker på svenska och på andra språk.

Daisy är ett format!

DAISY (Digital Accessible Information System) är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten (själv ljudfilerna är i Mp3). Det finns två begrepp att hålla reda på: Talbok och Talbok med text.
En talbok är enbart en ljudinspelning medan en talbok med text även innehåller texten och i förekommande fall bilder för läsaren att följa med i. En spelare, som klarar av denna extrafunktion, eller en dator, krävs naturligtvis för att kunna se text och bild. Har man inte det får man nöja sig med att lyssna på boken, det går alltid bra.

Mediotekets talbokskurs

Kursen Talböcker i skolan
i tre träffar ger teoretisk och praktisk kunskap kring vilka hjälpmedel som finns tillgängliga och hur de fungerar.
MTM_Logotyp_Centrerad_svart.jpg

Skolbibliotekets nedladdning

Bibliotek med talbokstillstånd kan ladda ner talböcker från MTM - Myndigheten för tillgängliga medier (före detta TPB - Talboks- och punktskriftsbiblioteket). MTM:s digitala bibliotek, där du söker upp talboken, heter legimus.se
Så här laddar du ner en talbok från legimus.se: manual, kortkort manual
Bränning av nedladdade talböcker: gör så här
Ladda ner och låna ut talböcker, faktablad från MTM.

Om du gör en kopia, ett nytt exemplar, av en talbok

MTM tar hand om rapportering av de titlar som biblioteken laddar ner. Men om skolbibliotek gör fler kopior av den nedladdade boken eller till exempel kopierar en talbok från en cd-skiva i sitt eget bestånd ska det rapporteras till ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige. ALIS sköter på Sveriges Författarförbunds uppdrag beräkningen av författarersättningen för exemplarframställning av talböcker. Information om hur du gör det finns på legimus.se.

Vad är det för skillnad mellan exemplarframställning och lån?

Den här filmen från legimus.se ger besked.Du hittar filmen en bit ner på sidan.

Hur lånar jag ut talböcker i WinBib?

Skolbiblioteken i Stockholm ska låna ut talboken i bibliotekssystemet WinBib, på samma sätt som all annan media. Talboken ska lånas ut på en fysisk bärare, t ex ett usb-minne. Genom att låna ut talboken via WinBib har du sedan möjlighet att ta fram statistik över hur många och vilka talböcker som har lånats ut på skolan. Statistiken ligger till grund för författarersättningen och ska redovisas till Kungliga Biblioteket, KB, när så krävs. Så här gör du:
Manual för att registrera nedladdade talböcker i WinBib

Egen nedladdning

Egen nedladdning är en tjänst som gör att talbokslåntagare kan ladda ned talböcker på egen hand.Appen Legimus.png
MTM:s egna app Legimus är gratis och vänder sig till personer som har Egen nedladdning. Då har man har ett eget konto för att låna talböcker från legimus.se. Appen fungerar både för för iPhone/iPad/iPod touch och Android. I den här appen kan man ladda ner och läsa MTM:s talböcker direkt.
MTM:s Faktablad om Egen nedladdning.

Under 2011 genomförde Mediotekets skolbiblioteksgrupp pilotprojektet Egen nedladdning tillsammans med 15 skolbibliotek i Stockholm.
Här nedanför finns den rapport som vi sammanställt utifrån projektdeltagarnas erfarenheter:

:

Var hittar jag talböcker?

I Legimus (MTM:s digitala katalog) finns mer än 17 000 talböcker för barn och unga, huvudsakligen skönlitteratur på svenska men även talböcker på andra språk. Här finns också en begränsad mängd läromedel. Bibliotek med nedladdningstillstånd och personer som har Egen nedladdning laddar ner talböcker kostnadsfritt.
Inläsningstjänst säljer inlästa läromedel. De säljer både ljudböcker och talböcker i daisyformat. Inläsningstjänst erbjuder abonnemang på inlästa läromedel.

Läsa talböcker i Daisyspelare

Med en daisyspelare kan man läsa och navigera i talboken. Man kan förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken. Det finns många olika daisyspelare, hos Skoldatateket kan du få hjälp med att välja och även låna olika spelare att testa på skolan. Några olika daisyspelare är Olympus DM5, Milestone, Victor Reader stream och Plextalk, samtliga finns i flera modeller. På legimus.se kan du se var daisyspelare finns att köpa.

Läsa talböcker på datorn

För att läsa i dator behöver man ett läsprogram. Om man läser en talbok som har både både text och ljud så kommer text och bilder upp på datorskärmen synkroniserat med uppläsningen. Läsprogrammet har daisyfunktioner som gör att man kan förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken.
  • Läsprogrammet Amis fungerar på pc. Amis är paketerat hos Volvo IT och kan läggas ut på skolans datorer (kommunala grundskolor i Stockholms stad) utan kostnad. Elever kan gratis ladda ner Amis till sin dator hemma från legimus.se. Handledning till Amis.
  • Läsprogrammet Olearia fungerar för Mac.
  • Läsprogrammet Emerson Reader är frittt tillgängligt och fungerar för Mac. Här finns en instruktion för hur Emerson Reader kan användas.

Läsa talböcker i smartphones och surfplattor

Ladda först ner talboken till din dator och för sedan över den till din telefon eller läsplatta. Det går att lyssna med mediespelaren, men då tappar man en del av talbokens funktioner. Talboksappar för Iphone finns i App store. För Android hittar man dem på Play Butik

Så här för du över talboken till en app

Lägg över läromedels-DAISY i Legimus-appen, instruktion från Logopeden i skolan.
Föra över daisy-bok via itunes instruktionsfilm från Skoldatateket i Stockholm.
På legimus.se kan man läsa om att ladda ner och läsa talböcker på Androidtelefoner eller surfplattor. Här finns också exempel på ljudboksappar som kan läsa talböcker från Legimus.

Lathund om hur du för över en talbok till en app i iPad via iTunes 11:


Lathund om hur du paketerar en talbok till zip-format:


Läsa talböcker med Mp3-spelare

Eftersom talboken består av mp3-filer brukar det gå bra att lyssna på den i en mp3-spelare. Men det fungerar inte på samma sätt som i en Daisy-spelare. I en mp3-spelare går det inte att välja mellan kapitel och sidor, öka eller sänka hastigheten, sätta bokmärken eller fortsätta från samma ställe i talboken efter att den varit avstängd, dvs daisyfunktionerna saknas. Ska du bara lustläsa utan krav på att söka efter något i texten kan en mp3-spelare vara bra eftersom den är liten och tar liten plats i fickan eller väskan.

Bra länkar

Logopeden i skolan är en blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg.
skolappar.nu kan du hitta appar som är kopplade till Lgr 11.