Källkritik finns inskrivet i alla ämnen och årskurser i LGR11 och GY 11. I styrdokumenten betonas vikten av progessivitet.För att uppnå progressivitet och samsyn i skolan finns det många skolor som skrivit handlingsplaner för vad eleverna skall kunna i olika årskurser, här ett förslag från skolbiblioteket på Adolf Fredriks musiklasser..Medioteket uppdaterar wikin, Osäker källa med tips på bra länkar inom temat. Bilder är ju också en källa och hur du hanterar bilder och upphovsrätt hittar du information om på sidan bilder på Pedagogiskt cafewikin.

Webbaserade resurser tillgängliga i Stockholms stads skolor

Pedagoger och elever i Stockholms kommunala skolor har tillgång till granskade webbaserade resurser, åtkomliga via Fronter och Stockholms skolwebb.

landguiden.jpg


................................................
För grundskola och gymnasiet ................................................


Landguiden

Länderdatabasen Landguiden från Utrikespolitiska institutet omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om gundläggande information om länder, konflikter och organisationer alla världens länder och en trettiotal andra områden. Betoningen läggs på att skildra den grundläggande utvecklingen i ett land. Vi skriver således om regeringsskiften, partiombildningar, författningsändringar, stora politiska kriser, lansering av viktiga politiska och sociala reformer, förändringar i den ekonomiska politiken m m. Med Landguiden är det enkelt att jämföra utvecklingen i olika länder men hjälp av statistik.logo_skola.gif


................................................
För grundskola och gymnasiet
................................................


Nationalencyklopedin, NE
I NE skola finns allt material som finns i NE men dessutom olika paket med lärarhandledningar, film och ljud.Går du bet och inte hittar vad du söker på, testa Fråga experten. Vanligtvis får du svar inom några dagar.retrieverMW.gif


................................................
För grundskola och gymnasiet
................................................


Mediearkivet

För tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Du kan söka artiklar på ett och samma ställe från alla stora dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter. Artiklarna går sedan att läsa precis som de som ut i original med bild, grafik och sammanhang. Dessutom , digitalt nyhetsarkiv med material från tryckt press, webbtidningar, bloggar och etermedia.
Bra sökord för att få en avgränsad relevant träfflista; om du skriver headline:och det du är ute efter får du träff på artiklar som har sökordet i rubriken, intros: xxxx ger träff på rubrik och ingress, placement:xxxx ger träff på vilken sida du vill hitta
information på, exempelvis ledare, debatt , byline:”astrid Lindgren” ger träff på artiklar som författaren skrivit.

Stockholmskällan.JPG


................................................
För grundskola och gymnasiet
................................................


Stockholmskällan

Stockholmskällan är stadens kulturarv på webben. Här hittar du Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.etthalvtarkpapper.JPG


................................................
För grundskola och gymnasiet
................................................


Ett halvt ark papper

Läs och lyssna på August Strindbergs novell Ett halvt ark papper. Den finns att läsa på närmare 30 språk. Här finns också Strindbergs handskrivna manuskript och fördjupningsmaterial.myrioslogganeg2.jpg


................................................
För gymnasiet
................................................


Myrios noveller
Nyskrivna noveller som PDF eller som ljudfil. Alla med lärarhandledningheader_banner.png


................................................
För gymnasiet
................................................


Worldbook
Uppslagsverk, ordbok, kartor och elev- och lärarhandledning för klassrumsarbete och studier.
En översikt om vad vi har tillgång till i basen och en manualhur vi hittar det.