Medioteket är en enhet inom Stockholms stads utbildningsförvaltning. Medioteket ingår i en avdelning som numera benämns Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa. Som delvis framgår av namnet sorteras härunder ett antal aktiviteter. Skolhälsan och Skolstöd med Skoldatateket återfinns här liksom Språkcentrum och Psykologenheten. Vi har lokalerna gemensamt och representerar tillsammans flera av de komponenter som främjar och underlättar elevers lärande och utveckling.

Mediotekets skolbiblioteksgrupp

Skolbiblioteksgruppen är en grupp inom Medioteket med uppdrag att fungera som resurs för skolorna i allt som rör skolbibliotek.Vi erbjuder Stockholms kommunala grundskolor kvalificerad rådgivning kring uppbyggnad och utveckling av skolans biblioteksverksamhet. Vi anordnar även fortbildning för skolbibliotekspersonal, nätverksträffar samt ger support och utbildning i skolornas bibliotekssystem WinBib och Bookit.
skolbibliotekskonsulenter_HT2015.jpg
I Mediotekets skolbiblioteksgrupp arbetar också:

Ljuba Grigorjeva, systemansvarig för biblioteksdatasystemet WinBib
Piret Asiegbu, katalogisatör

Kia Knutsson Norberg, biblioteksassistent på Cirkulationsbiblioteket
Sebastian Waller Stålnacke, biblioteksassistent på Cirkulationsbiblioteket
Catharina Svahn Gallon, biblioteksassistent på Cirkulationsbiblioteket
Despina Polianidou, biblioteksassistent på Cirkulationsbiblioteket
Christina Hargell, administratör på Cirkulationsbiblioteket
Skolbibliotekskonsulenterna: Lotta Metcalfe, Ingalill Åkesson Hedqvist,
Elin Hirschfeldt, Clarisa Rolandi Ronge, Linda Spolén, Maria Ronnås, Margareta Ekström, Emma Rolander,