Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch
Mer information på Språkrådets hemsida hemsida. [[http://www.sprakradet.se/minoritetsspråk|här]]

UR Play Här finns filmer om och på minoritetsspråken.
bild678.gif

Mer information på Skolverket och Tema Modersmål här och här ”Tio pinnar i luften” här

Mediotekets cirkulationsbibliotek har skönlitteratur som kan lånas i klassuppsättning och användas i skolundervisningen.
Bland titlarna finns några som kan medverka till att främja förståelse för minoriteter i Sverige, t.ex Sms från Soppero av Ann-Helen Laestadius och Sofia Z-4515 av Gunilla Lundgren/Sofia Taikon.

Böcker på olika nationella minoritetsspråk kan också lånas från Mångspråksbiblioteket. Med början 2015 bygger vi upp en lånecentral eller bokdepå med böcker på olika språk. Böckerna kan skolbibliotekspersonal låna - för att sedan låna ut dem till elever och modersmålslärare. Det blir lån med 3 månaders lånetid från Mångspråksbiblioteket och böckerna kan lånas för att sättas upp i hyllan i skolbiblioteket. Där kan elever och modersmålslärare själva hitta böckerna och bli intresserade.

Internationella biblioteket
Här kan man söka på respektive språk
http://www.interbib.se/default.asp?id=40167&ptid=

finska
Bokspindeln har titlar på finska och finska/svenska
http://www.barnenspolarbibliotek.se/index.php
Här kan man lyssna till finska böcker

romani
En bok om romernas kamp i Sverige om Katarina Taikons liv, samt en bok om romanifolkets visor.
**Romanifolkets visor** av Novak-Rosengren, Ralf
http://www.bokspindeln.se/product.aspx?id=981

samiska.: http://www.minabibliotek.se/123279

Böcker om samer och den samiska kulturen finns på nätbokhandeln eller på Läromedia.

meänkieli
http://www.interbib.se/default.asp?id=40167&ptid=

jiddish:
http://www.interbib.se/default.asp?id=44029&ptid=