Vilka medier bör finnas i skolbiblioteket?

Skolbiblioteket ska innehålla en bra blandning av skönlitteratur, faktaböcker, uppslagsverk, tidningar och tidskrifter.
Inköpen bör göras utifrån elevernas och skolans behov.

Medier på andra språk

Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek "ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska". För skolbiblioteket gäller det att ha litteratur på de språk som talas på skolan. Fråga gärna modersmålslärarna på skolan där du arbetar om de kan ge dig råd när du ska beställa eller köpa medier till skolbiblioteket. Observera det gällande litteraturavtalet och vilka leverantörer du ska använda, läs mer under Inköp. Du kan få hjälp och råd om inköp av Internationella biblioteket På Internationella bibliotekets hemsida kan du söka medier i katalogen. Här finns också knubbtexter på olika språk och länkar till sidor med bra material.

Knubbetiketter för olika språk - på svenska och på de olika språken (t.ex Finska Suomi) - finns här att skriva ut, klippa till och använda. De är inte helt kvalitetssäkrade av personer som talar de olika språken så det är möjligt att något eller några är felaktiga. Vi vill gärna veta det i så fall, mejla till skolbiblioteksstod@stockholm.se
Mångspråksbiblioteket

Böcker på olika språk kan också lånas från Mångspråksbiblioteket. Med början 2015 bygger vi upp en lånecentral eller bokdepå med böcker på olika språk. Böckerna kan skolbibliotekspersonal låna - för att sedan låna ut dem till elever och modersmålslärare. Det blir lån med 3 månaders lånetid från Mångspråksbiblioteket och böckerna kan lånas för att sättas upp i hyllan i skolbiblioteket. Där kan elever och modersmålslärare själva hitta böckerna och bli intresserade. Vi har också en bloggdär vi skriver om böckerna, lite om flerspråkighetsforskning och om hur skolbiblioteken arbetar med böcker på olika språk och flerspråkiga elever. I bloggen kommer vi att lägga upp tipslistor av olika slag, kika in med jämna mellanrum och se efter vad som är nytt!

Länkar till bloggar och information om böcker på andra språk

Arabiska här
Kinesiska här
Persiska här
Polska här
Spanska här
Somaliska, amariska, tigrinja, wolof, mandika, swahili & några andra språk som talas i Afrika här

Material för elever med särskilda behov, lättläst, talböcker mm

Läs mer på sidan om talböcker

Bokbloggar!

Litteraturrelaterade bloggar kan vara en intressant källa för information och tips, och det finns många ute i etern. Ett urval:
Cirkbloggen - Cirkulationsbibliotekets bokblogg
http://pedagogblogg.stockholm.se/en-bok-i-varlden/
https://bokfreak.se/
Barnboksprat
Bokhora
Bokstigen - En bokblogg om arabisk litteratur
Bokberget - En bokblogg om kinesisk litteratur
http://carolinalandin.blogspot.se/
http://prickigapaula.blogspot.se/


Film och andra medier i undervisningen

De flesta grundskolor har avtal med Medioteket rörande film. Via medieplattformen www.sli.se/medioteket kan både lärare och elever skapa en egen inloggning, visa film i undervisnings-sammanhang och se film både i skolan och hemifrån. Speciellt fokus är spelfilmen som pedagogisk resurs. Det är bra om du som arbetar i skolbiblioteket kan vägleda elever och lärare till denna resurs.

Sli.se lanserar nu också ett nytt utseende på sin plattform. I och med detta kan du, förutom film, dessutom nå NE, Landguiden och de andra av stadens databaser samt testa den nya funktionen ”Samsök”. Den möjliggör en sökning i Mediotekets filmutbud, NE, Wikipedia och Winbib samtidigt. Praktiskt!
Läs mer på Medioteket Film & Media och i foldern Film i undervisningen
Registrera dig och logga in på http://beta.sli.se/