Obs! Denna sida är under uppbyggnad.

I kursplanen för svenskämnet i Lgr11 står inledningsvis bland annat att eleverna ska "ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften". I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Eleverna ska också tränas i att urskilja språkliga strukturer. På olika sätt deltar skolbiblioteket i samarbete med lärarna med att ge förutsättningar för elever att stärka sin läsförmåga. En mycket viktig komponent är läslusten. Ett välutrustat skolbibliotek med barn- och ungdomsboksläsande personal är ett medel för att nå målet.

Boklån

Tänk igenom, diskutera med lärarna, hur gör man med bibliotekstid,
viktigt att veta varför, ska lärarna vara med, handlar det bara om lån eller mer etc

Bokprat

Viktigt redskap för att öka läslusten!
Länk till kandidatuppsats om bokprat från 2004, Borås "Bokprat - en pedagogisk metod för barnbibliotekarier" av Ann Sunnvius
Några råd och tips (se kurs-pp)

Boksamtal

Länk till info om Chambers mm, dokument?

Högläsning

Varför det är så viktigt, skolbiblioteket kan informera mer om detta (lobba), leta bra högläsningsböcker, tips på böcker?, lägg hit dokument, listor... kan man ha högläsning i bibl (för äldre elever)- hur?

Sagoläsning

För de yngre, viktigt med miljön, visa bild på duk/smartboard..., skapa möten, jobba mt med bilderböckerna och språket

Berättarverkstad

Vad?, Hur organisera?

Poesifestival

Poetry slam är en tävlingsform i estradpoesi där deltagarna framför egenskrivna dikter inför publik inom en tidsram om tre minuter.
Det anordnas årligen nationella tävlingar i poetry slam, men i Stockholm har gymnasierna har under några år haft en egen tävling.

Poetry slam på Thorildsplans gymnasium
Sthlm gymnasieskolors Poetry Slam 2013

Författarbesök

Läsning pågår är ett samarbete som syftar till att ge Stockholms elever möjlighet att träffa livs levande och verksamma barn- och ungdomsförfattare. Läs mer om detta på Författarcentrum Öst.

En bok i världsklass
En bok i världsklass är en del av Utbildningsförvaltningens språksatsning ochär en tävling som vänder sig till elever i årskurser F-6. Syftet är att locka barn att läsa litteratur från olika delar av världen.
.