Hur stort anslag?

Skolbibliotek Öst, som är en intresseförening för det pedagogiska skolbiblioteket, har utarbetat tumregler för skolbibliotek. Trots att dessa tumregler har några år på nacken så är många av råden fortfarande gångbara och kan vara av intresse. När det gäller skolbibliotekets bokbestånd ges en fingervisning om hur många böcker och andra medier ett skolbibliotek bör ha. Ett bra mått för nyinköp, då skolbiblioteket alltså redan har ett grundbestånd, är en bok per elev och år.

‍Var ska jag handla?

Stockholms skolor följer det ramavtal som gäller för Stockholms stad. Avtalet finns att hämta på stadens intranät i avtalsdatabasen. Skriv sökord litteratur i rutan.

‍Inköp av böcker på andra språk än svenska

Skolbiblioteket ska - enligt bibliotekslagen - kunna erbjuda litteratur på elevernas olika modersmål.
Som komplement till de böcker du handlar till skolbiblioteket finns möjlighet att låna böcker på olika språk från Mediotekets Mångspråksbibliotek Det är ett depåbibliotek med barn- och ungdomslitteratur på olika språk. Härifrån kan skolbibliotekspersonal låna böcker på tre månaders deposition till det egna skolbiblioteket. Böckerna registreras och ställs upp på hyllan i skolbiblioteket där elever och modersmålslärare kan låna dem. På Mediotekets webb hittar du mer information, kontaktuppgifter och beställningsformulär.


Internationella biblioteket har lista på inköpsställen för litteratur som kan vara svår att få tag på på annat sätt.

‍Hur hittar jag inköpstips?

Barnbokskatalogen innehåller ett urval av årets utgivning. Den ges ut i september och är till hjälp för skolor som arbetar med Bokjuryn.

Många vill köpa in böcker på engelska till skolbiblioteket. Här är några webbplatser att hålla koll på:
Love Reading 4 Kids Här kan du söka på Books of the Year för olika åldrar, Book Awards, Top 10s mm. Du kan registrera dig och få e-post med tips om du vill.
School Library Journal Många recensioner av barn- och ungdomsböcker.
Goodreads Upptäck vad andra läser och vad de tycker om böckerna!
Who was...? är en serie böcker med lite roliga illustrationer om olika kända personer ur historien.
Adrienne Gear är en lärare, författare och föreläsare från Kanada. Hon har många tips på bra böcker som hon delar med sig av.
Barrington Stoke heter förlaget i England som har fina och läsvänliga böcker för elever med lässvårigheter. Passar bra för våra elever!

Boklistor!

Här är listor med de nyutgivna böcker som Mediotekets bibliotekarier presenterar varje höst och vår:

2017

2016

2015