Hur stort anslag?

Skolbibliotek Öst, som är en intresseförening för det pedagogiska skolbiblioteket, har utarbetat tumregler för skolbibliotek. Trots att dessa tumregler har några år på nacken så är många av råden fortfarande gångbara och kan vara av intresse. När det gäller skolbibliotekets bokbestånd ges en fingervisning om hur många böcker och andra medier ett skolbibliotek bör ha. Ett bra mått för nyinköp, då skolbiblioteket alltså redan har ett grundbestånd, är en bok per elev och år.

‍Var ska jag handla?

Gällande avtal för Stockholms skolor för inköp av litteratur till skolbiblioteket är enligt följande:
  • Biblioteksutrustad skön- och facklitteratur på svenska och engelska: 1) Btj, 2) Adlibris
  • Biblioteksutrustad skön- och facklitteratur på arabiska, bosninska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thai, turkiska, finska, samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch, norska, danska, isländska, färöiska, grönländska, tyska och franska: 1) Adlibris, 2) Btj
  • Svensk och utländsk skön- och facklitteratur utan biblioteksutrustning: 1) Adlibris, 2) Btj, 3) Bokus
Detta gäller pappersböcker. Med biblioteksutrustning menas både plastning, streckkod etc och biblioteksband.
Ljudböcker med biblioteksutrustning köper du från Btj.
Ljudböcker utan biblioteksutrustning köper du från Adlibris.
Musik, film och spel med och utan biblioteksutrustning köper du från FörlagEtt.

Här är denna information i pdf-format:


I avtalet som finns att hämta på stadens intranät i avtalsdatabasen nämns även skön- och facklitteratur till skolbibliotek. Skriv sökord litteratur i rutan.

‍Inköp av böcker på andra språk än svenska

Skolbiblioteket ska - enligt bibliotekslagen - kunna erbjuda litteratur på elevernas olika modersmål.
Som komplement till de böcker du handlar till skolbiblioteket finns från och med 2015 möjligheten att låna böcker på olika språk från Mediotekets Mångspråksbibliotek Det är ett depåbibliotek med barn- och ungdomslitteratur på olika språk. Härifrån kan skolbibliotekspersonal låna böcker med lång lånetid. Böckerna registreras och ställs upp på hyllan i skolbiblioteket där elever och modersmålslärare kan låna dem.
Här är mer information:


Internationella biblioteket har lista på inköpsställen för litteratur som kan vara svår att få tag på på annat sätt.

‍Hur hittar jag inköpstips?

Barnbokskatalogen innehåller ett urval av årets utgivning. Den ges ut i september och är till hjälp för skolor som arbetar med Bokjuryn.

Boklistor!

Här är listor med de nyutgivna böcker som Mediotekets bibliotekarier presenterar varje höst och vår:

2017
2016

2015