Alla elever behöver goda möjligheter till språkutveckling

För att elever med annat modersmål än svenska ska ges bra möjligheter att utveckla modersmålet/målen så behövs tillgång till litteratur och medier på olika språk. Det handlar om medier på de modersmål som talas på skolan och de språk eleverna studerar. Nyanlända elever behöver även tillgång till läromedel och fackböcker på sitt modersmål för att lättare tillgodogöra sig undervisningen i skolans olika kurser.

Mångspråksbiblioteket

Böcker på olika språk kan också lånas från Mångspråksbiblioteket. Med början 2015 bygger vi upp en lånecentral eller bokdepå med böcker på olika språk. Böckerna kan skolbibliotekspersonal låna - för att sedan låna ut dem till elever och modersmålslärare. Det blir lån med 3 månaders lånetid från Mångspråksbiblioteket och böckerna kan lånas för att sättas upp i hyllan i skolbiblioteket. Där kan elever och modersmålslärare själva hitta böckerna och bli intresserade.

Lätt att läsa för nyanlända elever

Cirkulationsbiblioteket har många böcker som kan användas för läs- och språkutveckling. Vi har inte direkta lästräningsböcker och de flesta av våra böcker har mer text än man kanske mäktar med som helt nyanländ i Sverige. Listan nedan innehåller dock många goda tips på böcker som vi tror fungerar i språkutvecklande arbete och i boksamtal.


Tips och länkar


Modersmålsdagen: här är en lista med tips på roliga aktiviteter att dra igång i skolbiblioteket för dig som vill uppmärksamma den 21:e februari - Modersmålsdagen.


Utmaning och inspiration - mångspråkigt biblioteksarbete för barn och ungdomar av Anna Gustafsson Chen ger många tips och inspiration. Kan beställas gratis från Internationella biblioteket.
Lexin på olika språk: Modersmål

Skolverket har bra och användbart material på sidan ”Tema Modersmål” Här finns länk till information om världslitteratur och om litteratur för barn och unga på olika språk. macondo samt www.ndio.se

Mer information om medier på andra språk hittar du här på wikin under Medier i skolbibliotek.

Från ”Internationa children´s digital library” kan du direkt få tillgång till berättelser för barn på olika språk: Här

Strindbergs novell ”Ett halvt ark papper” på många olika språk: Här

IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions kom 2009 med ett mångkulturellt biblioteksmanifest Här

Hitta lärresurser på olika språk via http://studiehandledning.wikispaces.com/. Wikin är till för att skolelever med andra modersmål ska kunna ta hjälp av länkarna när de följer undervisningen i svensk skola. Hjälp gärna till att bygga sidan.

Rapport från Mediotekets mångspåkssatsning 2013/14: